Obchodní a dodací podmínky uncleroys.cz – obchodu s gurmánskými specialitami


1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce jsou požadovány platné identifikační údaje zákazníka. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Uncleroys.cz nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů.

Veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné podle zákona č. 101/2000Sb. Zákazník může emailem na uncleroys.cz@uncleroys.cz zažádat o odstranění údajů z databáze. Údaje zadávané při platbách službou PayPal nebo kartou přes platebním modul České Spořitelny nejsou nijak zaznamenávány nebo monitorovány a probíhají mimo stránky uncleroys.cz.

  
2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka v internetovém obchodě uncleroys.cz je přijata okamžitě po finálním odeslání objednávky, popř. po platbě kartou; potvrzení objednávky je obratem zasíláno emailem.

Objednávku je možné zaslat i emailem na uncleroys.cz@uncleroys.cz, potvrzení objednávky je poté zasláno emailem zpět zpravidla do 2 pracovních dnů. Je možné se také domluvit telefonicky na +420 776 745 064.

  
3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník může objednávku do 3 hodin od objednání zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na uncleroys.cz@uncleroys.cz.

  
4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Uncleroys.cz si vyhrazuje právo na změnu cen. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené v internetovém obchodě ve chvíli definitivního potvrzení objednávky.

Ve výjimečných případech si uncleroys.cz vyhrazuje právo opravit cenu již objednaného produktu, zákazník ale musí s touto změnou souhlasit, jinak produkt bude vyjmut z objednávky.

Platbu je možné provést předem bankovním převodem na účet u České spořitelny, a.s. č. účtu: 4015242369/0800, dobírkou, službou PayPal nebo platební kartou přes platebním modul E-commerce 3D-secure České spořitelny nebo na dobírku.

Objednané zboží je zasíláno PPL - smluvním dopravcem Uncleroys.cz, popř. Českou poštou.

Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Zákazníkům doporučujeme zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřebírat.

  
5. DODACÍ LHŮTA

Objednávky jsou vyřizovány průběžně a jsou zasílány nejpozději do 3 pracovních dnů v případě, že je veškeré objednané zboží na skladě. Pokud objednávka obsahuje položku, které není na skladě (v e-shopu označená textem "do 14 dnů"), je celá objednávka pozdržena do doby naskladnění chybějícího zboží.

V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, tak jak bylo na stránkách uncleroys.cz uvedeno v čase zaslání objednávky, uncleroys.cz bude zákazníka o této skutečnosti informovat emailem nebo telefonicky.

  
6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou.

  
7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění (par.53, odst.7 obch.zák.). Rozhodující je datum odeslání zpět uncleroys.cz (adresa: Lumír Lichý – uncleroys.cz, Březový vrch 764/36, Liberec, 460 15). Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

- zboží, které je zasíláno v rámci této záruky zpět, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené,
- musí být odesláno s kopií dokladu o koupi,
- náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nemůže uncleroys.cz akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Pokud zákazník u dodaného výrobku poruší originální obal, nebo výrobek použije, není možné takové zboží vrátit – uncleroys.cz z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

Poštovné a balné, které bylo s objednávkou účtováno se však nevrací. Vrácené zboží není možné zasílat na dobírku.

Uncleroys.cz vrací spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (par.53 odst.10 obch.zák.).

  
8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta (doba spotřeby) je vyznačena na každém výrobku. Případné reklamace vyřizuje uncleroys.cz individuální dohodou ke spokojenosti zákazníka v souladu s platným právním řádem. Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je zákazník tuto skutečnost povinen neprodleně nahlásit emailem na uncleroys.cz@uncleroys.cz. Za vady vzniklé přepravcem uncleroys.cz neručí. Pokud je reklamace oprávněná, jsou zákazníkovi uhrazeny náklady, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží).


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

  
8.1. Postup při reklamaci

a) zákazník informuje o reklamaci uncleroys.cz e-mailem na uncleroys.cz@uncleroys.cz

b) zákazník zašle reklamované zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: Lumír Lichý – uncleroys.cz, Březový vrch 764/36, Liberec, 460 15

c) zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem na uncleroys.cz@uncleroys.cz

d) o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem


Copyright uncleroys.cz © 2018